Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bij juridische geschillen kunt u aanspraak doen op deze verzekering, waarna u advies krijgt. Juridisch advies kan kostbaar zijn, dus het kan zeker raadzaam zijn om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Aanbieders bieden vaak verschillende modules aan. U kunt vervolgens zelf bepalen welke modules voor u relevant zijn.

Dekkingen

Consument Conflicten met betrekking tot consumentenzaken. Denk hierbij aan conflicten over spullen, dienstverlening, schades, familiezaken of tuchtzaken.
Inkomen Conflicten met betrekking tot werk en inkomen. Denk hierbij aan salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, contract, maar ook pensioen en arbeidsongeschiktheid vallen hier vaak onder.
Wonen Hiermee verzeker u zich voor conflicten over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een conflict rond het huren of kopen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen bent u ook verzekerd voor een meningsverschil met de buren, bijvoorbeeld over de erfgrens.
Verkeer Conflicten die in het verkeer kunnen ontstaan. Denk aan schades waar u en de tegenpartij er niet uitkomen. Onafhankelijke experts kunnen zich dan over de zaak buigen om tot een definitief oordeel te komen.

 

Meteen berekenen

U kunt op onze website rechtstreeks een rechtsbijstandverzekering afsluiten, maar als u liever persoonlijk advies wilt, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.