Aansprakelijkheid

Als ondernemer of zelfstandig professional loopt u specifieke aansprakelijkheidsrisico’s. Deze risico’s verschillen sterk per branche. Een goede aansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij uw bedrijf is dan ook onmisbaar. De Aansprakelijkheidsverzekering houdt rekening met al uw brancherisico’s en betaalt de schade.

Ook kan een derde aansprakelijk zijn voor schade aan uw bedrijf, haar personeel of de continuïteit van de bedrijfsprocessen in gevaar brengen. Of wat denkt u van afnemers die financiële verplichtingen niet nakomen. Professionele hulp is in die gevallen meer dan gewenst, maar ook erg duur. 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Er gebeurt een persoonlijk ongeluk tijdens het werk? U spilt koffie over het nieuwe tapijt van uw klant tijdens een offerte bespreking? Uw meewerkend familielid beschadigt per ongeluk de auto van een klant? Of er ontstaat, tijdens werkzaamheden door uzelf of uw werknemer, schade aan anderen? Dan kunt u te maken krijgen met schadeclaims.

Een Aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen hiervan, ook als het incident plaatsvindt in het buitenland. De verzekering dekt de schade die uw medewerkers of uw producten hebben veroorzaakt. Ook als de medewerker een uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger is.

U heeft als ondernemer al snel met veel partijen te maken, zoals afnemers, leveranciers, de gemeente, personeel en (ver)huurders. De kans op een conflict, en daarmee een juridisch geschil, is altijd aanwezig. Het inhuren van juridische bijstand kan behoorlijk in de papieren lopen.

Met de rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven krijgt u, ook bij dreigende conflicten, juridische hulp van onafhankelijke specialisten. Direct een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Deze verzekering dekt de schade die ontstaat als gevolg van beroepsfouten. Het gaat hierbij om een aantasting van het vermogen, ook wel (directe) zuivere vermogensschade genoemd.

Het zijn vooral adviserende beroepen die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Denk hierbij aan IT-bedrijven, advocaten, architecten of medische instellingen. Het gaat bij beroepsfouten om vergissingen, onachtzaamheden, verzuim, nalatigheid, onjuiste adviezen en dergelijke onzorgvuldigheden. Deze claims kunnen hoog oplopen. Aastad helpt u bij het afdekken van deze risico’s.

De omvang van de aansprakelijkheid van een werkgever voor de schade van werknemers, opgelopen tijdens uitoefening van hun werkzaamheden, is de laatste jaren de inzet van een juridische strijd.

U bent als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. De definitie van het begrip ‘goed werkgeverschap’ wordt steeds uitgebreider.

Dit is van toepassing als u:

  • De fabrikant bent van het product
  • De zogenaamde pseudoproducent bent (het bedrijf dan het product niet echt geproduceerd heeft, maar wel zijn naam aan het product verbonden heeft)
  • De importeur bent die het product de Europese Gemeenschap in gebracht heeft
  • De leverancier bent als niet kan worden vastgesteld wie de producent of importeur is

Wie een product op de markt brengt is aansprakelijk als dat product gebreken heeft waardoor schade aan derden ontstaat. Productaansprakelijkheid gaat dus echt over door het product veroorzaakte schade en niet over het kapotte product zelf.