Bedrijfsbezittingen

Schade door brand, inbraak of storm kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Voor uw bedrijfspand en uw inventaris. We noemen dit brandverzekeringen. U verzekert uw bedrijf tegen de meest voorkomende schadeoorzaken. U kunt een brandverzekering samenstellen uit de dekkingen die voor uw bedrijf nodig zijn. Bij de verzekeringen bieden wij uitgebreid risicomanagement en preventieadvies.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Is het bedrijfspand in uw eigendom? Verzeker uw opstal tegen schade door o.a. brand, storm, wateroverlast, en vandalisme.

De verzekerde som van uw bedrijfspand

Het is van groot belang dat op de polis van uw bedrijfspand de juiste verzekerde som (herbouwwaarde) vermeld staat. Bij schade kan onderverzekering (een te lage verzekerde som) namelijk betekenen dat uw schadevergoeding lager uitvalt dan verwacht. Als uw verzekerde som door middel van taxatie is vastgesteld dan heeft u garantie tegen onderverzekering. Er zijn verzekeraars die de waardebepaling gratis aanbieden.

Schade door inductie

Inductie is een extreme stroomstoot die ontstaat door bijvoorbeeld een storing in het elektriciteitsnet of door blikseminslag. Door zo’n stroomstoot kan brand ontstaan of kan de apparatuur die is aangesloten op het elektriciteitsnet kapot gaan.

Er spelen vele risico’s rondom de inventaris, machines en voorraden die uw bedrijfsvoering mogelijk maken.

Zakelijke inboedelverzekering

Onder voorraad vallen grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, zaken in bewerking en emballage. Onder inventaris vallen machines, gereedschappen en kasgeld. De verzekering vergoedt schade door:

  • brand, ontploffing en bluswerkzaamheden;
  • blikseminslag en inductieschade door onweer;
  • diefstal na inbraak, en vandalisme;
  • wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan uw bedrijfsruimte of inventaris, zijn er (even) geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter wel door. De Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste nettowinst en de vaste lasten. U ontvangt een uitkering om de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen en de vaste kosten, zoals salaris en huur door te kunnen betalen.

De dekking van de bedrijfsschadeverzekering is ruim. Zo is omzetverlies door schade bij een naburig bedrijf (bijvoorbeeld een winkelcentrum of een andere publiekstrekker) of door schade bij toeleveringsbedrijven ook meeverzekerd.

Goed advies over deze verzekering is cruciaal. Wij brengen uw risico’s graag in kaart.

Hiermee verzekerd u de materiële schade van apparatuur, ook tijdens transport en verblijf buiten het risicoadres. Deze verzekering is vaak uit te breiden met een data- en softwareverzekering. U kunt er voor kiezen om gevolgschade (zoals dataschade) mee te verzekeren.

In tegenstelling tot een particuliere woonhuisverzekering is bij een zakelijke opstalverzekering glas niet standaard meeverzekerd.  Het is namelijk sterk afhankelijk per bedrijf hoeveel glas aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de etalageruiten van winkel of een glazen kantoorpand.

Verzeker daarom enkel en dubbel glas, speciaal glas, maar ook glazen toonbanken en vitrines tegen glasbreuk. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor o.a. lichtreclame(zuilen) of markiezen aan uw pand.

U huurt u bedrijfspand? Dan heeft u hier ongetwijfeld aanpassingen aan gedaan om uw bedrijfsvoering of presentatie mogelijk te maken. Verzeker daarom tegen schade aan zaken die u als huurder heeft aangebracht aan het gebouw.

Een milieuverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of (grond)water. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken lopen meer risico op het veroorzaken van milieuschade. Maar ook een brand kan milieuschade veroorzaken.

Naast bovengenoemde verzekeringen kunt, afhankelijk van uw branche, ook een verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld koelschade, reconstructie, machinebreuk of uw kasgeld.

Preventie

Een goede verzekering is belangrijk, maar schadepreventie is dat eigenlijk nog meer. Daarom is dit een belangrijk aandachtspunt. Verzekeraars zullen bepaalde preventiemaatregelen als eis opnemen. Andere preventiemaatregelen kunt u zelf bepalen. Weten welke maatregelen u kunt nemen tegen brand- en inbraakrisico? Bekijk de website van het CCV.