Specifieke risico’s

Elk bedrijf is uniek en elke branche heeft haar specifieke kenmerken en risico’s. Er is dan ook een uitgebreid scala aan specifieke verzekeringen. Hieronder volgt een aantal veel voorkomende.

Garage

Als garagehouder heeft u auto’s van klanten onder uw hoede. Mocht daarmee iets gebeuren, dan is het fijn om te weten dat u daarvoor verzekerd bent. De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering. De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade aan motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar of exploitant van het garagebedrijf, diens medewerkers en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog en natuur- en kernrampen.

CAR Montage

Als bouwbedrijf loopt uw behoorlijke risico’s. In de bouw volgen de werkzaamheden elkaar vaak in snel tempo op. Planning en afstemming zijn van groot belang. Schades door toedoen van de betrokken partijen of door calamiteiten kunnen grote gevolgen hebben voor uw planning. Zo kan een zware storm, brand, vandalisme of diefstal forse schade veroorzaken aan het werk in aanbouw en het hele bouwproces flink verstoren. Dergelijke schadegevallen zijn gedekt op een CAR (Constructie All Risks) verzekering. De CAR-verzekering is belangrijk voor het afdekken van financiële risico’s tijdens nieuwbouw of verbouw van bouwwerken en weg- en waterbouwkundige werken. Een montageverzekering biedt een vergelijkbare dekking voor tal van risico’s die zich voordoen in de installatiebranche.

Cyber- en Data Risks

Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. Daarom bieden verzekeraars de Cyber- en Data Risks verzekering aan. Deze verzekering biedt dekking tegen de gevolgen van inbreuk op data. Inbreuk op data is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren. De Data Risks dekking omvat zes onderdelen:

  1. Systeeminbraak
  2. Privacy
  3. Digitale aansprakelijkheid
  4. Hacking
  5. Afpersing
  6. Omzet verlies door cyberaanvallen

Brochure cyber zakelijk Aastad

Recall

Bij een recall krijgt u te maken met onverwachte kosten zoals onderzoekskosten en de kosten voor het vernietigen van onveilige producten. Het aantal product recalls is de laatste jaren sterk toegenomen. Uw reputatie kan worden geschaad doordat een product teruggehaald moet worden, bijvoorbeeld door de negatieve media-aandacht. Het kan zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Een recall is vaak niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering waardoor u zelf voor de kosten opdraait.

Krediet

Zowel in goede als in slechte tijden is het belangrijk om te zorgen dat uw uitstaande facturen op tijd betaald worden zodat u voldoende cashflow en werkkapitaal heeft om bijvoorbeeld nieuwe investeringen te doen.Een kredietverzekering is in dat geval dan ook een belangrijk onderdeel van het goed inrichten van uw Credit Management. Een kredietverzekering biedt u garantie van betaling, de continuïteit van uw onderneming wordt gewaarborgd en uw concurrentiepositie verbetert.