Pensioen

Het is goed om na te denken over uw pensioen. Veel mensen sparen via hun werkgever voor hun pensioen, maar vaak weten zij niet precies hoeveel ze al opgespaard hebben en wat zij kunnen verwachten tijdens het pensioen. Het is daarom goed om met een pensioenadviseur te kijken naar de situatie en hierop in te stellen.

Aastad Adviesgroep kan helpen met onafhankelijk pensioenadvies. Als participant van Pensioen Advies Twente kunt u kwaliteitsadvies verwachten. Pensioen Advies Twente kan uw huidige pensioenopbouw helder in kaart brengen en samen met u bepalen of uw lopende regelingen voldoen. Daarnaast berekenen wij de fiscale jaarruimte die u heeft om slim te sparen en adviseren wij u over uw mogelijkheden.

Uw huidige situatie

Om inzicht te krijgen in uw huidig opgebouwde pensioen heeft de Nederlandse overheid een speciale website opgericht. Via mijnpensioenoverzicht.nl kunt u precies zien hoeveel AOW u momenteel heeft opgebouwd, alsmede zien hoeveel werkgeverspensioen u momenteel heeft opgebouwd. Let wel op dat aanvullende pensioenen niet op deze website staan vermeld.