Overlijdensrisicoverzekering

Financiële zekerheid, ook als je er niet meer bent, Of als je partner er opeens niet meer is. Je wilt bijvoorbeeld graag dat je kinderen later kunnen studeren en je gezin in het huis kan blijven wonen.

Tegelijkertijd is het een onderwerp waar je liever niet over nadenkt. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) zorgt er voor dat uw partner (plus eventuele kinderen) niet in financiële problemen komt bij uw overlijden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit na overlijden. De uitkering zorgt ervoor dat uw nabestaanden (partner, eventuele kinderen) niet in financiële problemen komen als u overlijdt. Met het uitgekeerde bedrag kan het wegvallen van een inkomen worden opgevangen.

Ook kunnen extra kosten (van bijvoorbeeld kinderopvang) gedekt worden of kan er geld gereserveerd worden voor de opleiding van de kinderen.

Overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan uw hypotheek

Een overlijdensrisicoverzekering wordt ook vaak gebruikt om de hypotheek af te lossen na overlijden. Daarmee kan voorkomen worden dat nabestaanden moeten verhuizen omdat de hypotheeklasten niet meer opgebracht kunnen worden. Het geeft dus een stukje zekerheid voor zowel u als de bank bij overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek. 

U kunt de overlijdensrisicoverzekering precies afstemmen op uw wensen en situatie.

  • Wie wilt u verzekeren: de verzekerde(n)?
  • Hoe lang moet de verzekering lopen?
  • Welk bedrag wilt u verzekeren?
  • Wie ontvangt de uitkering: de begunstigde

Wij maken samen met u een risicoprofiel om uw wensen in kaart te brengen.

Voordat u de verzekering aanvraagt wordt op basis van de door u gemaakte keuze een premie berekend. Dit doen wij bij diverse verzekeraars. Zo krijgt u direct een idee van de hoogte van de premie die bij uw verzekering past. 

De berekende premie is een voorlopige premie, die er van uit gaat dat de verzekerde een goede gezondheid heeft. Als de verzekerde niet rookt dan is de premie lager dan wanneer de verzekerde wel rookt.

Nadat wij uw aanvraag hebben ingediend bij de verzekeraar, ontvangt u een e-mail met een link naar een beveiligde website. Deze website bevat een in te vullen Gezondheidsverklaring. Zo’n verklaring bestaat uit een aantal vragen over de gezondheid van de verzekerde(n). Uw privacy is hierbij van groot belang. De door u ingevulde gegevens worden alleen door een onafhankelijk arts beoordeeld.

Verzekeraars stellen deze vragen om een goede inschatting te kunnen maken van het risico op overlijden van de verzekerde. Dat risico gaat men immers voor u verzekeren.

Deskundig advies van Aastad

Wilt u zich vrijblijvend oriënteren op de voordelen die een overlijdensrisicoverzekering oplevert voor uw gezin? Neem gerust contact met onze adviseurs op voor informatie of maak een afspraak.