Wijzigingen zorgverzekering 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de basisverzekering aangepast. Het verplicht eigen risico blijft voor het eerst ongewijzigd.

Uitbreiding vergoeding basispakket

  • 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen (inclusief de eerste 20 behandelingen);
  • Bovenooglidcorrectie bij ernstige gezichtsveldbeperking;
  • Kortdurend verblijf in een zorginstelling;
  • Borstprotheses voor vrouwen en transgenders zonder borstvorming;
  • Medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • Verhoging leeftijdsgrens naar 23 jaar voor vervanging van blijvende snij- en hoektanden door een implantaat.

 
Overige wijzigingen basispakket

  • Eigen bijdrage gebitsprothese wijzigt (bovenkaak 8%, onderkaak 10%, reparatie 10%).

  
Eigen risico

Het eigen risico blijft ongewijzigd ten opzichte van 2016, namelijk € 385,-.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag, het bedrag dat mensen met lage inkomens ontvangen als tegemoetkoming voor de zorgkosten, stijgt in 2017 met een bedrag van ongeveer €2 per maand.