Vernieuwing regels schadevrije jaren

Zuivere schadevrije jaren door alle verzekeraars op dezelfde wijze berekend

Vanaf 2016 moeten alle verzekeraars de opbouw en terugval van zuivere schadevrije jaren op dezelfde wijze berekenen. Dat wil zeggen, aan de hand van een uniforme schadevrije jaren-tabel. De nieuwe regels zijn opgesteld om de verschillende rekenmethodes die verzekeraars hanteren te harmoniseren.

Wat betekent dit voor verzekerden?
In de nieuwe situatie zijn er twee tabellen: de bestaande (commerciële) bonus/malus-ladder en de nieuwe, uniforme schadevrije jaren-tabel. De bonus/malus-ladders blijven van kracht om de treden en bijbehorende premiekorting te bepalen. Ook de opbouw en terugval in B/M-treden blijft bestaan. Dit verschilt per verzekeraar, zoals nu ook het geval is.

De opbouw en terugval van zuivere schadevrije jaren zal door iedere verzekeraar echter op dezelfde wijze berekend worden. Dit gebeurt conform de uniforme schadevrije jaren-tabel (Zie onderstaande afbeelding). Het maximum is 99 schadevrije jaren en het minimum -5 schadevrije jaren. Verzekeringnemers met 15 of meer schadevrije jaren gaan bij een terugval-schade naar 10 schadevrije jaren. Bij beëindiging van de verzekering worden de schadevrije jaren volgens de regels uit Bedrijfsregeling 11 berekend en aan Roy-data doorgegeven. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2016.

Capture
Uitgebreide informatie bedrijfsregeling 11

Geldigheid schadevrije jaren verruimd naar 3 jaar

Tot voor kort vervielen de opgebouwde schadevrije jaren wanneer een consument langer dan 1 jaar geen autoverzekering had. De meeste verzekeraars hanteren inmiddels een termijn van 3 jaar.