Verbod telefoongebruik op de fiets

Het wordt  verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. Dat volgt uit de voorgenomen wijziging per 1 juli 2019 van art. 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Het voorstel is dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

De wijziging strekt zich niet alleen uit tot fietsers, maar betreft ook trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen. Alle overige bestuurders vielen al onder het verbod. “Met dit besluit wordt een duidelijke en consistente norm gesteld: als je een voertuig in het verkeer bestuurt, wat voor voertuig dat ook is, dien je geen mobiel elektronisch apparaat vast te houden”, aldus de minister.

Het verbod beperkt zich tot die gevallen waarin daadwerkelijk het voertuig wordt bestuurd. Wie met de fiets stilstaat mag dus wel handmatig gebruik maken van een mobiele telefoon. Dit is conform het verbod zoals dat tot nu toe bestond voor gebruik in en op gemotoriseerde voertuigen.

Naast de uitbreiding van het verbod tot bestuurders van alle voertuigen wordt ook de term ‘mobiele telefoon’ uitgebreid tot ‘mobiel elektronisch apparaat’. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Bron: VVP Online