Toelichting voertuigwijziging

Op deze pagina staan de voorwaarden van de voorlopige dekking m.b.t. een motorrijtuigwijziging. zoals bijvoorbeeld een (bestel)auto of bromfiets.

Met het aanvragen van een wijziging verlenen wij, namens de verzekeringsmaatschappij, u een voorlopige dekking op het (nieuwe) motorrijtuig. Uw voertuig is in dat geval verzekerd nadat wij het formulier cq. uw melding hebben ontvangen en op schrift kunnen tonen aan een verzekeraar. Ter bevestiging hiervan ontvangt u een kopie van de wijziging. Om verwarring te voorkomen hebben wij enkele voorwaarden waaraan de wijziging of aanvraag moet voldoen om een geldige voorlopige dekking te ontvangen.

Voorwaarden

  • U bent een bestaande klant van ons kantoor en heeft via Aastad Adviesgroep al één of meerdere lopende verzekering(en);
  • Alle velden van het wijzigingsformulier zijn naar waarheid ingevuld;
  • De regelmatige bestuurder van de auto is niet jonger dan 24 jaar, tenzij dit expliciet is aangegeven;
  • De verzekeringnemer en (regelmatige) bestuurder heeft in de afgelopen acht jaar geen rijontzegging opgelegd gekregen gehad en geen strafrechtelijk verleden;
  • Casco dekking voor een personenauto met een cataloguswaarde boven €50.000,- kunnen wij niet in voorlopige dekking nemen. Ongeacht het bouwjaar. Voor een motor/scooter/oldtimer is dit maximaal €10.000;
  • Wij kunnen nooit voorlopige dekking verlenen voor voertuigen die (mede) gebruikt worden als lesauto, taxi (beroepsmatig personenvervoer) of voor koeriers(snel)diensten en (maaltijd)bezorging;
  • Onze verzekeraars accepteren geen motorrijtuigen van (short)lease- en verhuurbedrijven of met een eendags- / buitenlands kenteken;

Voor de voorlopige dekking zijn de polisvoorwaarden van uw (huidige) verzekering van toepassing. In het geval van schending van (een van de) voorwaarden, dan geldt de voorlopige dekking niet.

Wat is een voorlopige dekking?

Bij de aanvraag van een autoverzekering wordt er eerst een voorlopige dekking afgegeven. Dit is een tijdelijke dekking, geldig voor maximaal vijf dagen, waarbij de werkelijke aanvraag in behandeling wordt genomen door de tussenpersoon of verzekeraar. De voorlopige dekking zorgt ervoor dat u gewoon de weg op kunt, ondanks dat uw aanvraag nog niet in behandeling is genomen. Zodra de verzekeraar een polisblad heeft afgegeven, bent u definitief verzekerd.

Heeft u een bestaand (bestel)autoverzekeringscontract via ons kantoor? Dan wordt de auto in voorlopige dekking gegeven bij uw huidige verzekeraar en geldende polisvoorwaarden. Heeft u nog geen (bestel)autoverzekering bij ons kantoor, maar voldoet u aan de bovengenoemde criteria waarin wij u voorlopige dekking kunnen verlenen? Dan zal deze bij verzekeraar AssuradeurenGilde conform de meeste actueel geldende polisvoorwaarden (bestel)autoverzekering Top worden opgevoerd.

Vanuit de sanctiewet- en regelgeving kan het verboden zijn dat de verzekeraar een verzekeringsovereenkomst met u sluit. De verzekeringsovereenkomst of een voorlopige dekking komt niet tot stand als u of een andere uiteindelijk belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. De verzekeraar toetst dit bij de verzekeringsaanvraag zelf en nog niet bij een voorlopige dekking die wij u verlenen. Daarom is een opschortende voorwaarde van toepassing. Als jegens u of een andere belanghebbende geen sanctieregeling van toepassing is, dan is de overeenkomst of voorlopige dekking geldig vanaf de ingangsdatum. Komt een persoon wel voor op een sanctielijst? Dan is er geen voorlopige dekking of overeenkomst tot stand gekomen.

Wie is de regelmatige bestuurder?

De regelmatige bestuurder van een auto is de persoon die het vaakst in de auto rijdt. Een verzekeraar staat altijd toe dat partners gebruik maken van elkaars auto, onder de voorwaarde dat je allebei op hetzelfde adres woont. Als partner mag je dan ook een verzekering afsluiten voor de auto van de andere partner. Voor alle andere relaties mag dit niet. Ouders willen bijvoorbeeld wel eens de autoverzekering van hun kind op de eigen naam zetten, maar dit mag niet. Je mag je kind wel opgeven als de regelmatige bestuurder van je eigen auto, maar je betaalt dan wel een hogere premie. Zorg dat de informatie correct is, om verzekeringsfraude te voorkomen.

Wat als mijn wijziging niet wordt geaccepteerd?

Mocht bij beoordeling blijken dat de wijziging voor de verzekeringsmaatschappij niet geaccepteerd is, dan kunnen wij de voorlopige dekking met terugwerkende kracht annuleren. U heeft dan geen dekking bij een eventuele schade, ook niet in de periode van de voorlopige dekking. Twijfelt u of wij uw wijziging kunnen accepteren? Ga dan niet rijden met het betreffende motorrijtuig totdat u de nieuwe polis ontvangt of neem contact met ons op.

Bij spoed kunt u ons ook buiten kantooruren bereiken op 0546-822221. Volg de instructies om doorverbonden te worden naar ons spoednummer.