Steeds meer Cybercrime

Minder inbraak, meer cybercrime

Het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit zoals inbraak en diefstal blijft gestaag dalen. De keerzijde van de medaille is dat steeds meer mensen slachtoffer zijn van cybercriminelen. Een en ander blijkt uit de Veiligheidsmonitor en cijfers van de politie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2012 was het aandeel slachtoffers van traditionele criminaliteit nog zo’n 20%. In het afgelopen jaar is dat gedaald naar 14%.

Helft minder inbraken
Volgens de politie neemt het aantal gevallen

van diefstal en inbraak al jaren af. Het aantal woninginbraken is sinds 2012 zelfs meer dan gehalveerd. Wel is het aantal meldingen van vernieling en beschadiging voor het eerst sinds 2012 iets toegenomen.

Cybercriminaliteit
Het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit is in de afgelopen jaren wel opgelopen en bedraagt inmiddels 13%. Daarbij gaat het onder andere om digitale vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacking, phishing en digitaal pesten.

Volgens de cijfers van de politie wordt een groot deel van deze stijging veroorzaakt door hacking (twee keer zo vaak als in 2017), identiteitsfraude en internetoplichting.

Verzekering tegen cybercrime
Omdat cybercrime een relatief nieuwe vorm van criminaliteit is, zijn verzekeraars constant op zoek naar de beste manier om hiervoor verzekeringsoplossingen te bieden. Zo kan identiteitsfraude bijvoorbeeld verzekerd zijn met een (aanvullende) dekking op uw rechtsbijstandverzekering.

Download onze brochure
Onze zakelijke klanten kiezen steeds vaker voor een cyberverzekering. Toch is het nog een on(be)grijpbaar risico binnen een onderneming. Is het voor uw organisatie nuttig of overbodig? Lees er meer over in onze Brochure cyber zakelijk.

Meer informatie
Wilt u weten in hoeverre uw lopende verzekeringen dekking bieden tegen cybercrime? Bent u op zoek naar een verzekering die u optimaal beschermt tegen online criminelen? Neem gerust contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst!