Schadevrije jaren inzien

Verzekering

Binnenkort gaan verzekeraars werken met een nieuw systeem voor schadevrije jaren bij je autoverzekering. Daarmee kun je makkelijker inzien hoelang je zonder schade rondrijdt. Dat is belangrijk voor de premiehoogte van je autoverzekering en kan ook helpen bij het overstappen.

Het lijkt simpel om te berekenen hoelang je al zonder schade rondrijdt. Je telt gewoon terug naar het moment van de laatst geclaimde reparatie van je auto.

Toch maakt volgens verzekeraars de helft van de consumenten een verkeerde inschatting bij het zoeken naar een nieuwe autoverzekering. En daarbij zijn de schadevrije jaren medebepalend voor de premie.

Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de verzekeraar op een andere manier afrondt op hele jaren. Wanneer je op basis van een verkeerd aantal schadevrije jaren een verzekering afsluit, dan komt de nieuwe verzekeraar daarachter en corrigeert die dat. En dan kom je er pas na het afsluiten van die nieuwe autoverzekering achter dat je toch minder premiekorting krijgt dan gedacht.

Automobilisten krijgen nu namelijk pas bij verlenging van de verzekering of bij een overstap naar een nieuwe verzekering inzicht in de geregistreerde hoeveelheid schadevrije jaren. Of als ze een officiële aanvraag doen naar hun gegevens in het huidige Roy Data-systeem van verzekeraars voor schadevrije jaren.

Schadevrije jaren inzien

Een nieuw systeem moet daar een einde aan maken. Consumenten kunnen straks op elk moment via mijnschadevrijejaren.nl bekijken hoelang ze al schadevrij rijden. En er wordt niet meer gerekend in jaren maar in maanden. Daardoor hoeven jaren niet meer afgerond of afgekapt te worden.

Voordeel hiervan is dat je niet meer je schadevrije jaren hoeft te gokken. “Dus weet je bij het maken van een vergelijking of opvragen van een offerte beter wat voor premie je kunt betalen bij andere autoverzekering”, aldus een woordvoerder het Verbond van Verzekeraars. Je ziet dus beter of een overstap voor jou interessant kan zijn.

Schade claimen of zelf betalen?

Ook is het duidelijker of het slim is om een kleine schade zelf te betalen. Door te weten hoeveel schadevrije jaren je verliest door een claim bij je verzekeraar, merk je ook wat de impact op de premiekorting is. Soms kan het geld schelen door de schade zelf te betalen en de hoge korting op je verzekering te behouden.

Het nieuwe systeem zou eigenlijk in juli van dit jaar worden ingevoerd. Maar door vertraging bij de opzet van het systeem wordt dat pas begin 2025. Het aansluiten van alle verzekeraars kost meer tijd, meldt het Verbond in een reactie.

Dat betekent dat het nu nog even gissen is naar het exacte aantal schadevrije jaren. Maar vanaf 2025 moet de vraag hoeveel premiekorting je kunt krijgen door ongeschonden rijden geen verrassing of discussie opleveren.

Bron:  Nu.nl