Prinsjesdag 2022

De belangrijkste besluiten voor uw portemonnee:

Het is misschien nu al wel de meest besproken Prinsjesdag en Miljoenennota ooit. Met een koopkrachtval in 2022 om u tegen te zeggen, de steeds maar stijgende energiekosten en grote ontevredenheid in het land waren er flink wat grote beslissingen om te nemen. In dit artikel zetten we de opvallendste op een rij.

Het bestrijden van de inflatie

De inflatie stijgt de afgelopen maanden naar ongekende hoogte. En dat merken we allemaal in de portemonnee. Prijsstijgingen in de supermarkt, ondernemers die hun gestegen productiekosten door de stijgende energieprijzen wel moeten doorberekenen om rendabel te ondernemen en voorzieningen als sportscholen en zwembaden die door diezelfde gestegen energieprijzen in de problemen komen met het aanbieden van hun activiteiten. In alle lagen van de samenleving worden de gevolgen gevoeld. Om de val in koopkracht te compenseren wordt door het kabinet 17,2 miljard euro geïnvesteerd.

Het minimumloon gaat omhoog

Het minimumloon gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog. Omdat de AOW en de bijstand gekoppeld zijn aan dit minimumloon stijgen ook die met hetzelfde percentage mee. Daarnaast worden ook de huurtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd. De belasting op arbeid gaat omlaag doordat men het tarief in de eerste schijf (inkomens tot 70.000 euro) verlaagt en ook worden kleine spaarders meer ontzien door het heffingsvrije vermogen te verhogen naar € 57.000,-.

Zorgpremie én zorgtoeslag gaan omhoog

Volgend jaar stijgt gaat de premie van de basisverzekering met ongeveer € 11 per maand. Hierdoor wordt de totale zorgpremie in 2023 gemiddeld € 137 per maand. Let op: pas in november maken de zorgverzekeraars de prijzen van het basispakket bekend. De overheid geeft aan wat er opgenomen dient te worden in het basispakket en geeft een leidraad voor de “prijs”. Om de prijsstijging te compenseren voor de laag- en middeninkomens wordt de zorgtoeslag verhoogd naar een maximum van € 154 per maand. Deze is voor 2023 extra verhoogd om daarmee ook een stukje koopkracht te verbeteren.

Prijsplafond energiekosten per 1 november

Het meest besproken nieuws van de afgelopen maanden zijn toch wel de energieprijzen. De afgelopen dagen is afgesproken dat hier een prijsplafond gaat gelden en wel per 1 november. Hoewel nog steeds aan de uitwerking gewerkt wordt is de bedoeling dat een huishouden dat een gemiddelde hoeveelheid gas en stroom gebruikt een maximaal bedrag aan energie kwijt is. In elk geval gaat er vanaf 1 januari een maximale prijs gelden voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2400 kilowattuur stroom die wordt gebruikt. Nu wordt gerekend met maximaal € 1,50 per kuub gas en € 0,70 per kilowattuur elektriciteit. Maar die bedragen kunnen de komende periode nog wijzigen. Bij gemiddeld gebruik zou het met deze bedragen betekenen dat een gezin zo’n 290 euro per maand aan energie kwijt is. Het is de bedoeling dat het prijsplafond voor heel 2023 gaat gelden.

Uiteraard kunt u zelf ook stappen nemen om uw woning te verduurzamen waardoor u minder afhankelijk wordt van gas. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of aanbrengen van isolatie. Uw adviseur van Aastad Adviesgroep staat u graag bij met financieel advies op maat.