Ouders houden weinig toezicht op financiën kind

Lenen en uitgeven van geld vaak blinde vlekJongWijs

Almelo, 9-6-2017 – In de financiële opvoeding van hun kinderen besteden ouders in Overijssel relatief weinig aandacht aan het (uit)lenen en uitgeven van geld. Dat blijkt uit landelijk onderzoek onder ruim 1.300 Nederlandse respondenten naar het sentiment rondom zakgeld en financiële educatie, dat onlangs werd uitgevoerd door RegioBank. Ruim 73% van de Overijsselse ouders heeft het met zijn kind(eren) gehad over geld opzijleggen om te sparen, terwijl minder dan 62% met zijn kroost in gesprek gaat over hoe het zijn geld uitgeeft. Slechts 60% praat bovendien met zijn kinderen over het (uit)lenen van geld. Daarmee lijkt het (uit)lenen en uitgeven van geld een blinde vlek te zijn in de financiële opvoeding van kinderen.

Omgaan met financiële verleidingen
RegioBank voerde het onderzoek uit onder ouders van 10- tot 13-jarige kinderen, omdat er juist in die leeftijdscategorie veel veranderingen en daarmee onzekerheden zijn. De overgang naar de middelbare school is daar een van. Bovendien komen kinderen in deze categorie voor diverse verleidingen te staan, zoals geld (uit)lenen om snoep en frisdrank te kopen. Van de ondervraagden in Overijssel geeft ruim 91% zijn kind(eren) zakgeld. 65% denkt ook te weten hoe je kinderen leert omgaan met (zak)geld. “Dat betekent dat er nog een behoorlijk aantal ouders is, dat in onzekerheid leeft over hoe je kinderen leert omgaan met geld”, zegt René Dollekamp van Aastad Adviesgroep. De bank ondersteunt ouders bij het spelenderwijs financieel opvoeden van hun kinderen. Zo biedt zij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar het educatieve pakket JongWijs aan.

Maatschappelijke rol voor banken
Onlangs presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) cijfers over de financiële kennis van 15-jarige Europeanen. Daaruit bleek dat Nederlandse kinderen slecht ‘scoren’ in vergelijking met hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Volgens de OESO ontbreekt het de kinderen aan de juiste vaardigheden en educatie om goede beslissingen te kunnen nemen op het gebied van geldzaken. René Dollekamp: “We horen vaak van onze klanten, veelal ouders, dat ze het lastig vinden hun kind te leren omgaan met geld. In ons eigen onderzoek geeft ruim een derde van de ouders aan dat men vindt dat banken een rol moeten spelen bij de financiële educatie van kinderen. Vanuit RegioBank staan de Zelfstandige Adviseurs ouders bij met vragen over de financiële opvoeding van hun kind. Ik vind ook dat er een maatschappelijke rol voor ons is weggelegd.”

Ouders praten niet over lenen en uitgeven van geld
Hoewel René Dollekamp van mening is dat banken een educatieve taak hebben, is hij verbaasd door sommige resultaten. Want hoewel ouders hun kinderen het nodige lijken bij te brengen over positieve aspecten als sparen, blijven de negatieve aspecten en risico’s onderbelicht. “Er is nog een aanzienlijke groep die niet met zijn kinderen praat over het lenen en uitlenen van geld. Dat vind ik zorgelijk.” Verder zegt 77% van de ouders in Overijssel te weten hoe men het uitgavenpatroon van zijn kind(eren) moet controleren. “Dan is er dus nog een aanzienlijk deel dat dit niet doet of niet weet hoe het moet. Een op de negen ouders in de provincie denkt bovendien dat zijn kind beter op de hoogte is van alle betaalmogelijkheden dan hijzelf. Als jouw kennis beperkter is dan dat van je kind, geeft dat des te meer reden om het financiële gedrag van je kind te monitoren.” RegioBank geeft aan de programma’s rondom financiële educatie verder uit te breiden en in de toekomst mogelijk een programma vergelijkbaar met JongWijs voor jongvolwassenen op de markt te brengen.

Over het onderzoek. 
Voor dit onderzoek ondervroeg onderzoeksbureau Team Vier in opdracht van RegioBank 1.305 Nederlandse respondenten uit twaalf provincies over zakgeld, de waarde van geld, het beheer van financiën en onzekerheden voor wat betreft de financiële opvoeding van hun kind(eren).

Kijk voor meer informatie op RegioBankAdviseurs.nl