Noodweer zaterdag 25 juli 2015

Wat een storm gisteren!  Hebt u door het noodweer stormschade aan en/of in uw huis of auto? Wij zijn u graag van dienst.

Veelal kan deze ingediend worden op uw woonhuisverzekering, als het schade aan uw opstal betreft. Echter kunnen ook uw eigendommen in huis, als gevolg van bijvoorbeeld lekkage, beschadigd zijn. De inboedelverzekeringen dekt deze schade.  Voor schade aan uw auto is een casco dekking op uw autoverzekering van belang. Maar hoe werkt de procedure bij storm eigen om mijn schadeclaim in te dienen?

Opruimen en herstellen is natuurlijk het eerste wat u in zo’n geval zou willen doen, maar voor de verzekering is dit niet altijd handig. Wat te doen bij schade?

 • Neem foto’s van de schade
  De foto’s zijn een bewijs voor de geleden schade. Maak er zoveel mogelijk en zorg ervoor dat de schade goed zichtbaar in beeld is.
 • Neem maatregelen om de schade te beperken
  Probeer bijvoorbeeld een lekkage direct af te dichten en overtallig water te verwijderen.
  Moeten er direct noodvoorzieningen aan uw woning worden aangebracht om erger te voorkomen? Schakel dan een herstelbedrijf in.
 • Meld de schade bij Aastad
  Neem per E-mail of telefonisch contact met ons op om uw schade kenbaar te maken. Wij openen een schadedossier en sturen u een schadeaangifteformulier toe. Of de geleden schade wel of niet verzekerd is hangt af van uw verzekeraar, de toedracht en de polisvoorwaarden zijn hierbij bepalend. Wees daarom zo volledig mogelijk bij het invullen van het schadeaangifteformulier
 • Vraag een offerte op van de herstelwerkzaamheden
  Het is belangrijk dat zowel de werkzaamheden, materiaalkosten als uren van de monteur duidelijk gespecificeerd zijn.
 • Schade afhandeling en vaststellen schadebedrag
  Stuur het ingevulde schadeformulier en herstelofferte op naar Aastad, wij dienen deze in bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de grootte en de uitzonderlijkheid van de schade zal er een schade-expert langs komen. Deze persoon neemt de schade op en zal het schadebedrag vaststellen. Na akkoord van de verzekeraar, kunt u de schade laten repareren. Let op; er kan een verhoogd eigen risico zijn voor stormschade. Wij kunnen u hierover informeren.

Onze deskundige schadebehandelaars zullen u door het traject begeleiden, de afhandeling bewaken en uw belangen behartigen bij de verzekeraar.