Rentevast periode Hypotheek

Loopt de rentevast periode van jouw hypotheek binnenkort af? En heeft jouw hypotheekverstrekker een voorstel gedaan voor de nieuwe rente voor de komende rentevast periode? Een perfect moment om stil te staan bij je hypotheek!

Wat is de rentevast periode?
De rentevast periode is de periode waarvoor het rentetarief vaststaat. Oftewel: het rentetarief dat je in de komende periode gaat betalen. Ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevasteperiode word je geïnformeerd door de hypotheekverstrekker. Je krijgt dan informatie over het aflopen van de renteperiode en een voorstel over de nieuwe rente voor de komende rentevastperiode.

Het belang van advies
Bij het aflopen van de rentevastperiode van een hypotheek is het belangrijk dat je duidelijke en volledige informatie krijgt over onder meer de hoogte van de rente en de mogelijkheid om financieel advies bij Aastad in te winnen. Mogelijk zijn er betere oplossingen mogelijk. Het is een goed moment om kritisch te kijken naar de hoogte van een eventueel aflossingsvrij gedeelte van je hypotheek. We kijken daarbij ook naar je persoonlijke omstandigheden. Zijn die veranderd door bijvoorbeeld een echtscheiding of gezinsuitbreiding?

Lagere hypotheekrente is niet altijd gunstig
Bij een (bank)spaarhypotheek is je hypotheekrente gekoppeld aan de rente die wordt vergoed over de spaarpot. Een lagere hypotheekrente levert een lagere rentevergoeding op over het spaargeld. Er is dan extra inleg nodig om het gewenste bedrag bij elkaar te sparen. In dat geval kan het zo zijn dat die lage rentestand misschien helemaal niet zo gunstig is.