Een hypotheek in 2017

Hypotheek 2017Jaarlijks veranderen er verschillende regels op het gebied van hypotheekverstrekking. Deze bepalen hoeveel u kunt lenen op basis van de woningwaarde, het inkomen en met NHG. Dit betekent ook de maximale hypotheek per huishouden elk jaar wijzigt. We noemen de wijzigingen in de maximale hypotheek voor 2017.

Maximale hypotheek 2017 bij woningwaarde

In 2017 kan op basis van de woningwaarde minder geleend worden. De maximale hypotheek op basis van de woningwaarde daalt van 102% naar 101%. Deze ‘loan to value’ (LTV) wordt tot 2018 afgebouwd naar 100%. Dit betekent dat bij een gelijke hypotheeksom meer eigen geld moet worden ingebracht. Bij energie besparende maatregelen is het, onder voorwaarden, mogelijk om de norm op te rekken tot 106%.

Maximale hypotheek op basis van inkomen

Elk jaar jaar stelt het Nibud de financieringslastnormen vast. Hierin wordt bepaald welk percentage van het inkomen huishoudens aan de hypotheek mogen besteden. De algehele conclusie is dat op basis van het inkomen in hypotheek 2017 meer geleend mag worden. Per huishouden zien we echter forse verschillen in de maximale hypotheek.

  • Alleenverdieners met een inkomen van € 35.000 en een hypotheekrente van 2,75% kunnen volgend jaar € 6.087,- meer lenen. Met een inkomen van € 70.000,- is dit € 12.975,-.

In 2017 mogen tweeverdieners meer lenen. Het hoogste inkomen mag volgend jaar met 60% vermeerderd worden van het laagste inkomen (nu 50%). Het toetsinkomen is hierdoor hoger, waardoor (volgens de financieringslasttabel) een hoger percentage van het inkomen voor de hypotheekgebruikt mag worden.

  • Tweeverdieners met een inkomen van € 35.000 plus € 17.500,- en een hypotheekrente van 2,75% kunnen volgend jaar  € 9.131,- meer lenen. Met een inkomen van € 50.000,- plus € 25.000,- is dit € 21.433,-.

In 2017 houdt de wetgever rekening met lage rentestand van dit moment. Wie voor een lage hyopotheekrente kiest kan volgend jaar iets minder lenen. Dit om het risico van betalingsproblemen bij een rentestijging te voorkomen.

  • Met een lage hypotheekrente van 1,75% kan een alleenverdiener met een inkomen van € 35.000,- volgend jaar € 5.618,- minder lenen. Met een inkomen van € 70.000 is dit € 2.155,-.

Normen voor een NHG-hypotheek

In 2016 was de NHG grens € 231.132,- Vanaf 2017 wordt de kostengrens waarvoor u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunt afsluiten gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. in 2017 is de NHG-grens verhoogd naar € 245.000,-.

Overige wijzigingen

  • Het extra hypotheekbedrag voor een ‘NulopdeMeter-woning’ wordt in verlaagd van € 27.000,- naar € 25.000,-.
  • In 2017 is meer ruimte om af te wijken van de hypotheeknormen indien er sprake is van een noodzakelijke woonverbetering. De huizenbezitter moet kunnen aantonen dat de LTV daalt na de woonverbetering.

[contentblock id=2 img=gcb.png]