Herbouwwaardemeter

De herbouwwaardemethode is gebaseerd op een driedelig: (1) type woning, (2) kwaliteit van de bouwdelen en (3) inhoud. De genoemde m3-prijzen dienen voor de globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van het getypeerde woongebouw. Daar wordt de aandacht op gevestigd. Dit betekent dat de herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele gevallen kunnen afwijken.

Bij de berekening van de inhoud van de woning moet ook de inhoud van de aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte, praktijkruimte, vrijstaande berging e.d. worden meegenomen. In het geval van appartementencomplexen geldt dit voor trappenhuizen en liftinstallaties. (Bij)gebouwen die niet in redelijke verhouding met de woning staan, moeten apart worden berekend.