de Groene kaart

Iedere automobilist kent de groene kaart als internationaal verzekeringsbewijs. Maar over nut en noodzaak tasten veel mensen in het duister.  Moet je hem altijd meenemen en maakt het uit of het een zwart-wit kopie is?

Vanaf de start van het groene kaartsysteem voor WA-autoverzekeringen in 1949 is de vorm en kleur van dit internationale verzekeringsbewijs helder en eenduidig voorgeschreven door de UNECE (dit is de Europese commissie wegverkeer van de Verenigde Naties). Het doel van dit systeem was overigens tweeledig: enerzijds het grensoverschrijdend wegverkeer makkelijker te maken en anderzijds om de verkeersslachtoffers door buitenlandse voertuigen beter te beschermen.

Fysiek en digitaal
Toen is er gekozen voor de kleur groen op A4-papier en dat is lang zo gebleven. Het gebruiken van gekleurd papier had als doel om vervalsen toentertijd moeilijker te maken en de herkenbaarheid van het document te vergroten. De toenemende digitalisering, ook bij verzekeraars, heeft ertoe geleid dat er steeds meer vraag is naar een digitale variant van de groene kaart. Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat polisdocumenten volledig digitaal aan de verzekerde worden geleverd en daar past het versturen van een papieren groene kaart moeilijk bij.

Groen en wit
Gelijktijdig moeten we beseffen dat het document inmiddels in 48 landen wordt gehanteerd en dat voor alle grensbewakers maar ook voor politie in alle landen het document goed herkenbaar moet zijn. Ook op plaatsen waar bijvoorbeeld mogelijk geen bereik van internet is. Als gevolg hiervan is het nog steeds verplicht dat de groene kaart fysiek, dus in geprinte vorm, beschikbaar is. Dat printen mag echter sinds afgelopen zomer ook door de verzekerde zelf gebeuren vanuit een door de verzekeraar verzonden PDF. Die print mag ook op wit papier met zwarte letters. Andere kleuren papier en /of letters zijn NIET toegestaan en daarmee duiden wij de stelling dus als fabel. Het is belangrijk om te weten dat u zonder geldige groene kaart de landen van het groene kaartsysteem buiten de EU niet met de auto kunt binnenkomen, tenzij u ter plekke extra een zogenaamde grensverzekering sluit.

Neem altijd een geprint verzekeringsbewijs mee
Rest ons nog op te merken dat binnen de grenzen van de EU niet aan de grens wordt gecontroleerd, dus ook niet op de ‘groene kaart’. Dat neemt niet weg dat wij als uw tussenpersoon adviseren toch altijd een geprint verzekeringsbewijs mee te nemen. Dat is ook erg nuttig in geval men in het buitenland bij een aanrijding betrokken raakt. Verder wordt het document door verzekeraars ook vaak gebruikt voor aanvullende informatie hoe te handelen bij pech en schade. 

Meer weten over de groene kaart? 

Bron: Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars / De Vereende