Autoverzekering op naam ouders?

Welk risico loop je?

Voor jonge bestuurders tot 24 jaar is het moeilijker om een autoverzekering te krijgen. De ene verzekeraar rekent een (onhaalbaar) hoge premie, de andere weigert gewoon om je te verzekeren. Daarom durven ouders al eens die verzekering op eigen naam te nemen. Maar is dat zonder risico’s?

We gaan er niet omheen draaien: met deze methode kan je weliswaar de verzekeringspremie gevoelig drukken, maar we raden het toch sterk af. Als een jongere namelijk een ongeval heeft aan het stuur van een auto die niet op zijn of haar naam verzekerd is, zal de verzekeraar zo goed als zeker een onderzoek starten om te bepalen of deze jongere regelmatig met die auto rijdt of niet. Hij of zij dient zal niet als regelmatige bestuurder zijn aangemerkt op de polis. Als dat vermoeden wordt bevestigd, kan je ervan worden beschuldigd een valse verklaring te hebben afgelegd. De premie die je aan de verzekeraar betaalt, komt dan niet overeen met het reële risico.

Moet je dan de kosten zelf betalen?

Als de verzekeraar bepaalt dat je een valse verklaring hebt gedaan door de naam van je kind weg te laten of door het ‘gewoon’ als occasionele bestuurder op te geven terwijl je zoon of dochter de hoofdgebruiker van de wagen is, dan is de kans groot dat de maatschappij zich tegen je zal keren. Ze zal wel het eventuele slachtoffer vergoeden, maar die kosten worden dus bij jou verhaald. Wees daarom eerlijk en volledig wanneer je een verzekeringscontract afsluit: elke vergissing of weglating kan zich tegen je keren, zelfs al was dat niet eens je bedoeling.

Mag een kind dan helemaal niet in de auto van ouders rijden?

Uiteraard is het geen probleem als een jonge bestuurder sporadisch de auto van zijn of haar ouders gaat besturen. Dit kan mogelijk een grijs gebied opwerpen. Want wanneer is er sprake van een regelmatige bestuurder? De regelmatige bestuurder is diegene die het meeste in de auto rijdt. Zoon of dochter mag dus best in de auto van de ouders rijden, maar als zoon of dochter hoofdzakelijk in de auto rijdt, moet de verzekeraar hiervan op de hoogte zijn.

Voordelen van het verzekeren op naam van de kinderen

De eerste auto van jonge bestuurders is vaak een oudere auto met uitsluitend een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Door de auto gelijk op naam van de jonge bestuurder te verzekeren, bouw je schadevrije jaren op. Zodra er geld is voor een nieuwere auto zal het voordelen hebben dat er een aantal schadevrije jaren zijn opgebouwd. Zeker omdat je nieuwere auto’s uitgebreider verzekerd. 

Neem gerust contact met ons op voor advies over het verzekeren van je auto. Ook als je een jonge bestuurder bent.

Bron: hartvoorautos / poliswijzer