Bedrijfsschadeverzekering

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan uw bedrijfsruimte of inventaris, hebt u (even) geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter wel door. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste omzet en de vaste lasten. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag, soms aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding en het wegvallen van stroom- of watervoorziening. U ontvangt een uitkering om de continuïteit van uw bedrijf veilig te stellen en de vaste kosten, zoals salaris en huur door te kunnen betalen.

De dekking van de bedrijfsschadeverzekering is ruim. Zo is omzetverlies door schade bij een naburig bedrijf (bijvoorbeeld een winkelcentrum of een andere publiekstrekker) of door schade bij toeleveringsbedrijven ook meeverzekerd.

Naast een bedrijfsschadeverzekering kunt, afhankelijk van uw branche, ook een verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld koelschade, reconstructie, machinebreuk of uw kasgeld.